Analizując dane

Nasza Oferta

Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej

Pomagamy w kontaktach z US i ZUS

Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów oraz rozliczenia VAT i JPK

Prowadzimy księgi handlowe

Prowadzimy rozliczenia ryczałtu

Pomagamy w naliczaniu płac i  tworzeniu raportów do ZUS

Sporządzamy rozliczenia roczne właścicieli

Pomagamy w sporządzaniu dokumentacji kredytowej